Ecoilman älykäs ilmanvaihto tarkkailee lämpöantureillaan sisä – ja ulkoilman lämpötilaa ja optimoi poistoilman määrän olosuhteiden mukaan, jolloin energianhukka minimoidaan. Poistoilman määrää voidaan rajoittaa ilman kosteusongelmia koska ulkolämpötilan laskiessa ilman suhteellinen kosteus vähenee, tällöin sisääntuleva korvausilma on kuivempaa, ja huoneilman kosteus pyrkii luonnollisesti siirtymään ulkoilmaan, eli kuivempaan olotilaan päin. Ecoilman energiatehokas EC-moottorinen puhallin kuluttaa vain noin kolmanneksen perinteisen yhteiskanavapuhaltimen energiankulutuksesta.
Puhallin on käytännössä huoltovapaa, joten säästöä syntyy myös huoltokuluissa. Poistoilman määrän optimoiminen vähentää myös vedon tunnetta. Tämä lisää asumismukavuutta ja mahdollistaa haluttaessa sisäilman lämpötilan laskemisen lisäsäästöjen saavuttamiseksi. Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella vähentää lämmitysenergian kulutusta keskimäärin 5 %. Alentuneet energiankulutukset voivat myös vaikuttaa kaukolämpökohteiden energiansiirron perusmaksuihin.