Ecoilma on älykkäällä automatiikalla varustettu energiaa säästävä poistoilmanvaihtojärjestelmä asuinkerrostalojen ja muiden suurien kokonaisuuksien ilmanvaihdon modernisointiin. Ecoilma optimoi ilmanvaihdon määrän olosuhteiden mukaan ja minimoi poistoilman kautta tapahtuvan energiahävikin tehokkaasti. Ecoilman avulla ilmanvaihdon kautta tapahtuvasta energiahävikistä voidaan säästää jopa puolet.
Optimoidulla ilmanvaihdolla saavutetaan säästöjen lisäksi myös raikas ja terveellinen sisäilma sekä parannetaan asumisviihtyvyyttä kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Ecoilma myös edesauttaa sopivan sisälämpötilan ylläpitoa. Seurantakohteissa pääkaupunkiseudulla on todettu lämpöenergian kulutuksen laskeneen jopa 25% ja taloyhtiöiden yleissähkön kulutuksen laskeneen 30-40%. Järjestelmän takaisinmaksuaika on ollut alle
3 vuotta.

Terveellinen ja viihtyisä sisäilma

Ecoilman toimintavarma rakenne takaa ongelmattoman ja luotettavan ilmanvaihdon pitkälle tulevaisuuteen. Vedon tunteen väheneminen mahdollistaa huoneistojen lämpötilojen laskemisen asumismukavuuden siitä kärsimättä. Liian korkea lämpötila voi aiheuttaa terveyshaittoja kuten väsymystä, keskittymiskyvyn
alenemista ja hengitystieoireilua. Lisäksi liian korkea lämpötila voi kiihdyttää kaasumaisten epäpuhtauksien vapautumista. Ecoilman siipirakenne ja hyvä säädettävyys vähentävät ilmanvaihdosta aiheutuvaa ääntä.

Älykäs ohjaus mahdollistaa myös muita toimintoja, kuten kesäisin tapahtuvan automaattisen yötuuletuksen. Haluttaessa laite voidaan ohjelmoida tehostamaan asuntojen ilmanvaihtoa ulkolämpötilan laskiessa, jolloin huoneilma viilenee, ja rakenteet jäähtyvät. Vastaavasti kuumana aikana päivällä voidaan ilmanvaihtoa hieman ajoittaa, jolloin lämpimän korvausilman määrä vähenee, lisäten asumismukavuutta myös kesäaikaan.

Räätälöityä kustannustehokkuutta ja luotettavuutta

Suoravetorakenteesta johtuen Ecoilmassa ei ole perinteisten puhaltimien voimansiirron heikkouksia, kuten vetohihnojen katkeamisia, laakereiden kulumisia eikä tasapaino-ongelmia. Huoltotarpeen väheneminen näkyy myös kustannussäästöinä, eikä ilmanvaihdossa esiinny katkoksia.

Ecoilma – järjestelmä räätälöidään aina tapauskohtaisesti ja toimitetaan avaimet käteen – periaatteella valmiiksi asennettuna. Ecoilma asennetaan käyttämällä hyväksi kohteen olemasaolevia ilmanvaihdon rakenteita ja kanavistoja, jolloin kustannukset ja saneerauksesta asukkaille aiheutuva haitta minimoidaan.

Ecoilma voidaan asentaa kaikkiin poistoilmaperiaatteella toimiviin kohteisiin.

Laajennettavuus tuo lisävaihtoehtoja tulevaisuudessa

Ecoilmaan voidaan liittää monipuoliset seuranta-, ohjaus- ja hälytysominaisuudet.
Esimerkiksi etäkäyttö GSM – modeemin avulla on mahdollista.
Ecoilma on yhteensopiva lämmöntalteenottojärjestelmien kanssa.